Välkommen till Ah-Veda!

Kontakta Anne på tfn 0703 880688 eller maila mig anne(at)ah-veda.se


Ah-Veda    Etabl. 2007

Yoga & Meditation

YOGA har sitt ursprung i Indusdalens högtstående civilisation och är minst 5000 år gammal filosofi.
Initialt utövades yoga i den tidens universitet, dvs kloster och tempel. Först i våra dagar lärs yoga och meditation ut i öppna klasser. För att en rörelse skall betecknas som en yogisk rörelse (asana) krävs det att rörelsen görs i kombination med en andningsteknik och med full koncentration.

Kundaliniyoga är en den ursprungliga yogaformen (tillsammans med klassisk Hatha-yoga) . Det är en aktiv yogaform som består av kroppsställningar, andningsövningar, meditationer och mantran. Det är en teknik som både ger en mjuk en mjuk och smidig kropp samt har en läkande effekt på kroppen. Det är samtidigt en teknik för ökad mental fokus.
                     
Kundaliniyoga passar alla, oavsett fysisk form och ålder. Det finns en mängd olika yogapass, meditationer och tekniker med olika inriktning och syfte. Gemensamt för dem är att de stärker oss fysiskt, känslomässigt och mentalt. Våra självläkande processer aktiveras.

Idag utförs flera vetenskapliga studier som påvisar samma positiva resultat med yoga och meditation som de gamle visa beskriv för flera tusen år sedan.

Meditation kan ses som en reningsprocess där gamla tankar och känslor rensas bort, lager för lager, och ger möjlighet för Ditt innersta jag att kunna träda fram i ljuset. Genom meditation får Du tillgång till en större del av Dig själv och Dina inneboende styrkor, vilket gör att du får mer av ’flow’ i vardagen.
Andra effekter av meditation är bla ökad blodgenomströmning i kroppen, minskade stresshormoner, sänkt blodtryck och minskade muskel-spänningar.              
Jag skulle också vilja tillägga att man blir gladare av att meditera.

 

YOGISK ANDNING
Detta innebär att andas med långa, djupa, långsamma och medvetna andetag. Idag är det väldigt många som andas helt felaktigt. Istället för att andas med hela andningssystemet och ända ner i magen, andas flertalet med korta, snabba, ytliga andetag. För att syresätta kroppens alla celler måste vi andas fullständigt. Alla celler skall syresättas, för det krävs djupandning. Idag säger även den västerländska medicinen att felaktig andning leder till sjukdom. Kroppen blir syrefattig och i en sådan miljö trivs bakterier, virus och svampar bra.
 

MANTRA-LJUD                                                                                                                        

Mantra är ett ord på sanskrit, ett språk som inte talas längre. Stavelsen man betyder sinne och tra betyder våglängd. Ett mantra är ett ur-ljud, dvs ett mycket gammalt ord eller stavelse som återfinns i många språk. Dessa ord eller stavelser ger upphov till speciella ljudvibrationer och genom att sjunga mantran höjer vi vår egen energinivå när vibrationen fortplantar sig i vår kropp och sinne.