Välkommen till Ah-Veda!

Kontakta Anne på tfn 0703 880688 eller maila mig anne(at)ah-veda.se

ANNEcta Consulting     Etabl. 2011

Organisation, Verksamhet, Individ

Annecta Consulting är ett litet Göteborgsbaserat konsultbolag med intresse för verksamheter och de enskilda individerna. Här  finns mer än 30 års erfarenhet av process- och verksamhetseffektivisering, projektledning  och individutveckling från branscher som fordon, läkemedel, bank, transport, verkstad, IT, HR samt den offentliga verksamheten.

Jag kan bistå i följande situationer:

Stresshantering

Mitt 12-veckors program för ökad hälsa och välmående har givit fantastiska resultat. På en 6-gradig skala är den egenupplevda förbättringen hela 5,25, vilket är fantastiskt roligt. Programmet vänder sig främst till medarbetare med stress och utmattningssymptom, värk och smärta och/eller ryggproblem.

Kvalitet

Att implementera tex ett nytt IT-system utan att först testa och säkerställa kvaliteten kan bli mycket kostsamt och skapa mycket frustration och extra arbete i verksamheten. För att undvika detta scenario planerar och genomför vi tester för att hitta felen innan skarpt läge.

Change Management

För att möjliggöra ett förändringsprojekt krävs metoder och stöd för att komma i mål. Men det krävs mer än så. Största hindren till lyckade förändringsprojekt brukar vara bristande engagemang hos ledningen och/eller ledningens förståelse för att förändring tar tid. 

Krav- och behovsanalys

Låt verksamhetens krav styra processutvecklingen. Vilka är de egentliga behoven och hur kan de implementeras?

Projektledning

Fokusera på affären och låt oss styra projekten mot de uppsatta målen.

Erfarenhet finns från projekt både från verksamheten och IT, lokala och globala, mindre och större & komplexa.

Verksamhets- och processeffektivisering

En genomlysning och effektivisering av processer och organisation kan behövas av flera skäl. Det kan vara ett nytt affärssystem som skall införas och som kräver anpassning i arbetssätt, det kan vara en ny strategi som ställer nya krav eller så kan anledningen vara att säkerställa att rätt sakers görs - och att de görs rätt. Vi identifierar och eliminerar flaskhalsar och andra former av resursslöseri, samtidigt som alla engageras i arbetet.                                                        

Kommunikation

För projektet precis som för företaget behöver man formulera en kommunikationsstragegi.  Hur kommunicerar vi? Med vilka grupper ? Via vilka kanaler? När och hur ofta? Når budskapet fram? Tolkas det som det var tänkt? Om inte så förvänta dig inte att effekten blir den tänkta. Det är alltid sändarens ansvar att se till att mottagaren förstår och tolkar budskapet korrekt. Vi har olika sätt att ta in och processa information internt i våra hjärnor.   Vill du nå alla i din publik behöver du möta allas behov i din kommunikation.  

Välkommen att kontakta mig på mobil 0703 88 06 88 eller maila anne (at) ah-veda.se