Välkommen till Ah-Veda!

Kontakta Anne på tfn 0703 880688 eller maila mig anne(at)ah-veda.se

Ah-Veda   Etabl. 2007

Forskning

Här nämns ett litet urval av alla de studier som nu genomförs och publicerats.

Ge inte upp - Yoga hjälper! 
Arthur Boorman, handikappad amerikansk veteran från Gulfkriget lyckades komma tillbaka med hjälp av Yoga.

Se: http://www.youtube.com/watch?v=qX9FSZJu448&list=FLeLRdDEFarODiaxbwIT8opA&index=5&feature=plpp_video

Östrogen:

På senare tid har studier påvisat ett tydligt samband mellan yoga och kroppens hormonproduktion. Bla har brasilianska Dinah Rodriques sammanställt ett yogaprogram i samarbete med sin gynekolog. De blev själva överraskade över den stora effekten av den ökade halten av kroppseget östrogen som deras studie påvisade. Efter fyra månader kunde de uppmäta en fantastisk höjning av östrogenhalten hos deltagande kvinnor, deras besvär blev avsevärt mindre eller försvann helt och hållet.


Studie på Sophiahemmet, Stockholm: Yoga vid förmaksflimmer:

http://forskning.sophiahemmet.se/las_promo.asp?promo_ID=64
 Yoga hjälper mot hjärtflimmer. Det visar en studie av Maria Nilsson, som är doktorand vid Sophiahemmet Högskola. Avhandlingen är en av världens största randomiserade studier av yoga i medicinska sammanhang: 180 patienter deltog. Målet var att undersöka vilka effekter medicinsk yoga – mediyoga – har på patienter med paroxysmalt förmaksflimmer.

– Vi har gjort en pilotstudie där vi såg att blodtrycket och hjärtfrekvensen sjönk och livskvaliteten ökade hos patienterna. Yogan kan eventuellt förebygga fler attacker, och i och med att blodtrycket sänks kan det också förebygga stroke, säger Maria Nilsson.

Yoga är mycket läkande!
http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/01/21/JCO.2013.51.8860.short
200 kvinnor som överlevt bröstcancer gick på två långa yogapass i veckan, och efter tre månader hade kroppens inflammationsnivå sjunkit och de var mycket piggare. Stressen och ångesten minskade och självkänslan ökade. Det visar en av de största kontrollerade studier av yogas hälsoeffekter, publicerad i Journal of Clinical Oncology.
Janice Kiecolt-Glaser, som är professor i psykiatri vid Ohio State University, undersökte om yoga kan hjälpa före detta cancerpatienter att komma ur sin trötthetsspiral.Stressen och ångesten minskade och självkänslan ökade. De mätte också bröstkorgsrörlighet. Det är ett mått som mäter skillnaden i omkrets av bröstkorgen vid in- och utandning. Många hade bara en centimeters i skillnad när de började, och det var roligt att se att den ökade! Det kostar en massa energi att hålla tillbaka andningen. Psykiatrikern Janice Kiecolt-Glaser anser att många fler skulle ha nytta av regelbunden yoga.  


Studie: Yoga är bra på att förebygga ryggproblem : http://www.svtplay.se/klipp/2894114/studie-yoga-bra-pa-att-forebygga-ryggproblem

Ryggvärk drabbar de flesta svenskar någon gång i livet och är en vanlig orsak till sjukfrånvaro. För tio till femton procent är problemen så stora att de måste sjukskriva sig. Enligt en studie från Karolinska institutet kan medicinsk yoga minska antalet sjukdagar och vara kostnadseffektivt för vården.

Businessweek.com

Scientists are getting close to proving what yogis have held to be true for centuries -- yoga and meditation can ward off stress and disease
 http://www.businessweek.com/news/2013-11-21/harvard-yoga-scientists-find-proof-of-meditation-benefit-health#!


Sverige har fått sin första yogiska Filosofie Magister! 
Maria Nilsson, sjuksköterska på Danderyds sjukhus har blivit Fil. Mag. Hon har skrivit en uppsats om Medicinsk Yoga  
och paroxysmalt förmaksflimmer och planerar nu för en ny stor flerårig förmaksflimmerstudie
på sjukhuset med flera hundra patienter som ska komma igång under 2013.


Yoga främjar den mentala hälsan.
Se: http://www.apa.org/monitor/2009/11/yoga.aspx

 

Svensk forskning på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att meditation är bra mot
hjärntrötthet. Se: http://tiny.cc/j9i6kw
 

Engelsk studie som visar på att yoga på arbetsplatsen är en mätbart effektiv träningsform mot stress
och ryggproblem.
Se: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23012344

Amerikansk studie visar på att Yoga hjälper strokepatienter.
Se: http://tiny.cc/xaj5hw 

Amerikansk studie vid UCLA visar att en meditationen  Kirtan Kriya har visat sig mätbart reducera stress
genom att positivt påverka immunförsvarets inflammatoriska respons.
Se: http://tiny.cc/03m1hw

TV4:s morgonprogram EFTER TIO visade ett inslag om Yoga mot migrän. Yogainslaget börjar ca 38 min in i programmet.
Se: http://tiny.cc/9629kw


En kanadensisk metastudie publicerad i september 2012 som tittade på fyra randomiserade studier med
yogaträning för cancerpatienter kom fram till att yogan var ett intressant alternativ för dessa patienter.
Man fick bl.a. fram signifikanta resultat avseende sömn, ångest, depression och välbefinnande.
Se: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972739

Yoga är en kostnadseffektiv behandling vid kronisk eller återkommande ryggvärk
Brittisk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Spine visar att yoga är effektivt mot ryggsmärta.
Se: www.yogatrial.co.uk


Även svenska studier har visat på positiva effekter för ryggvärk. En pilotstudie från Karolinska Institutet
var så lovande att de nu arbetar med en större studie, där yoga jämförs med styrketräning respektive
ryggråd från vårdpersonal. 160 svenska personer med ryggsmärta deltager.
Se:  http://www.kirys.se/

En amerikansk publicerad studie visade att yogaövningar påverkar hjärta, andning och kroppsvikt.
Se: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21665111 
 
En indisk publicerad studie visar att den yogiska andningen genom vänster näsborre direkt och signifikant sänkte blodtrycket
hos patienter med högt blodtryck.
Se: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22869993

En amerikansk publicerad studie visar att yogaträning ökade livskvaliteten och välbefinnandet hos kvinnor med astma.
Se:   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22775424