Välkommen till Ah-Veda!

Kontakta Anne på tfn 0703 880688 eller maila mig anne(at)ah-veda.se

Ah-Veda

Yoga & Meditation 

YOGA har sitt ursprung i Indusdalens högtstående civilisation och är minst 5000 år gammal filosofi. 
Initialt utövades yoga i den tidens universitet, dvs kloster och tempel. Först i våra dagar lärs yoga och meditation ut i öppna klasser. För att en rörelse skall betecknas som en yogisk rörelse (asana) krävs det att rörelsen görs i kombination med en andningsteknik och med full koncentration.

Kundaliniyoga är en den ursprungliga yogaformen (tillsammans med klassisk Hatha-yoga) .  Det är en aktiv yogaform som består av kroppsställningar, andningsövningar, meditationer och mantran.  Det är en teknik som både ger en mjuk en mjuk och smidig kropp samt har en läkande effekt på kroppen.  Det är samtidigt en teknik för ökad mental fokus.
                     
Kundaliniyoga passar alla, oavsett fysisk form och ålder. Det finns en mängd olika yogapass, meditationer och tekniker med olika inriktning och syfte. Gemensamt för dem är att de stärker oss fysiskt, känslomässigt och mentalt. Våra självläkande processer aktiveras.

Idag utförs flera vetenskapliga studier som påvisar samma positiva resultat med yoga och meditation som de gamle visa beskriv för flera tusen år sedan.

Meditation kan ses som en reningsprocess där gamla tankar och känslor rensas bort, lager för lager, och ger möjlighet för Ditt innersta jag att kunna träda fram i ljuset. Genom meditation får Du tillgång till en större del av Dig själv och Dina inneboende styrkor, vilket gör att du får mer av ’flow’ i vardagen.
Andra effekter av meditation är bla ökad blodgenomströmning i kroppen, minskade stresshormoner, sänkt blodtryck och minskade muskel-spänningar.                
Jag skulle också vilja tillägga att man blir gladare av att meditera.


YOGISK ANDNING
Detta innebär att andas med långa, djupa, långsamma och medvetna andetag. Idag är det väldigt många som andas helt felaktigt. Istället för att andas med hela andningssystemet och ända ner i magen, andas flertalet med korta, snabba, ytliga andetag. För att syresätta kroppens alla celler måste vi andas full-ständigt. Alla celler skall syresättas, för det krävs djupandning. Idag säger även den västerländska medicinen att felaktig andning leder till sjukdom. Kroppen blir syrefattig och i en sådan miljö trivs bakterier, virus och svampar bra.
 

MANTRA-LJUD                                                                                                                         

Mantra är ett ord på sanskrit, ett språk som inte talas längre. Stavelsen man betyder sinne och tra betyder våglängd. Ett mantra är ett ur-ljud, dvs ett mycket gammalt ord eller stavelse som återfinns i många språk. Dessa ord eller stavelser ger upphov till speciella ljudvibrationer och genom att sjunga mantran höjer vi vår egen energinivå när vibrationen fortplantar sig i vår kropp och sinne.

När man sjunger mantran slår tungspetsen mot gommen och stimulerar sk trigger-punkter varvid hypofys och tallkottkörtel stimuleras positivt. Resultatet blir att den kemiska balansen i hjärnan förändras och vi får en ökad mental klarhet och medvetenhet, mer energi och ökat välmående.

Positiva effekter på kroppen är bla minskade muskelspänningar, sänkt blodtryck och mindre stresshormoner. Detta märker även de som sjunger i kör.Mer om kundaliniyoga:

Vanlig fysisk träning fokuserar på den fysiska kroppen. Siktet är inställt på förbättrade resultat och ger
lite utrymme åt avslappning och återhämtning. Kundaliniyoga är också fysisk träning som stärker muskulatur, hjärta och lungor. Men vi är mer än en fysisk kropp och för att vi skall må som bäst behöver vi även stärka oss själsligt och mentalt. Inom Kundaliniyoga finns en mängd olika yogapass, meditationer och tekniker med olika inriktningar och syften. Gemensamt för dem alla är att de stärker oss till kropp, själ och sinne. Kundaliniyoga är en effektiv teknik för att motverka ryggproblem och även som behandlingsform mot ryggproblem. Vi löser upp spänningar och blockeringar i kroppen som annars leder till smärta och stelhet. Kroppsmedvetenheten ökar genom uppmärksamhet på hur övningarna känns i kroppen.               
Övningarna är sammansatta för att stimulera och stärka nervsystemet, det endokrina systemet och vårt
immunförsvar. Kroppens självläkande funktioner aktiveras och halten av ’må-bra’ hormoner stiger.
Mentalt blir vi starkare genom att vi övar koncentrationsförmågan, vi lär oss att kontrollera sinnet.
Enligt den moderna psykologin är det just kontrollen över sinnet som bestämmer vår livskvalitet.
Kundaliniyoga är effektiv när det gäller stresshantering. Stress sliter oerhört mycket på kroppen och bla
påverkas matsmältningen mycket negativt. Andningsövningar är centrala i Kundaliniyogan och andningen
är det mest kraftfulla verktyget för att motverka stress, oro och ångest.  Bara några få yogiska andetag gör skillnad!
 Genom Kundaliniyoga & Meditation upplever vi en ökad självtillit och ett större lugn och välbefinnande.
Vi får energi och uthållighet till det vi har lust till här i livet. Vår livskvalitet ökar.

 "Do your excercises and the rest will follow."   Yogi Bhajan


Kvinnohormonyoga utifrån Kundaliniyoga:

Här ligger fokus på övningar och tekniker som ökar cirkulationen i binjurar, sköldkörtel, hypofys och äggstockar. Resultatet blir att den naturliga produktionen av det kroppsegna hormonet östrogen ökar. Kvinnor i övergångsåldern eller med PMS får stor lindring av att utföra dessa yogarörelser regelbundet.  Besvär som vallningar, irritation, huvudvärk, sömnstörningar och torra slemhinnor påverkas och försvinner succesivt. Även fertilitetsproblem har visats sig hjälpa med dessa yogarörelser.

Forskning:
På senare tid har studier påvisat ett tydligt samband mellan yoga och kroppens hormonproduktion. Bla har brasilianska Dinah Rodriques sammanställt ett yogaprogram i samarbete med sin gynekolog. De blev själva överraskade över den stora effekten av den ökade halten av kroppseget östrogen som deras studie påvisade. Efter fyra månader kunde de uppmäta en fantastisk höjning av östrogenhalten hos deltagande kvinnor, deras besvär blev avsevärt mindre eller försvann helt och hållet.

Terapeutisk yoga utifrån Kundaliniyoga:

Smärttillstånd kan bero på en störning i centrala nervsystemet och i kroppens reglering av olika hormoner. Hjärnan har blivit smärtöverkänslig och feltolkar kroppens signaler. Obalanser i kroppens hormonella system kan även bidra till att förklara bl.a. muskulära problem och oxidativ stress. Genom enkla övningar som vi gör långsamt och inkännande stärks nervsystemet och hormonsystemet samtidigt som ryggen stärks och flexibiliteten ökar.
                     
Andningsövningar är centrala i KundaliniYogan och andningen är det mest kraftfulla verktyget för att motverka stress, oro och ångest. Genom att ta kontrollen över andningen kan vi successivt få kontroll över tankar och känslor. Vi kan styra våra tankar i en mer positiv riktning. Och stress börjar i hjärnan!

Migränyoga:

Vid den forskning som gör idag, främst på Kundaliniyoga, kan man konstatera att regelbunden utövning av denna yoga och meditation ger fantastiska resultat: för kroppen, sinnet och mentalt. Detta gäller inte minst migrän och annan huvudvärk.
Per Söder,  fd VD för Blue Hotel, har hela sitt liv besvärats av migrän. Men inte nu längre. Skillnaden? Jo han utövar kundaliniyoga dagligen. Han har skrivit en bok om detta som utkom hösten 2011 och du kan se honom på Youtube från Internationella migrändagen, september 2012.