Välkommen till Ah-Veda!

Kontakta Anne på tfn 0703 880688 eller maila mig anne(at)ah-veda.se

När förändringens vindar blåser, bygger somliga vindskydd, andra bygger väderkvarnar!
Hur gör ni i er organisation?
Välkommen till www.annecta.org!