Välkommen till Ah-Veda!

Kontakta Anne på tfn 0703 880688 eller maila mig anne(at)ah-veda.se

Ah-Veda

Mental styrka 

 'Vare sig du tror att du kommer att lyckas eller du tror att du kommer att misslyckas så kommer du att få rätt!'  

Vad tänker du på?
Enligt forskningen så tänker vi samma tankar idag som igår till 90%. Inte undra på att vi lätt fastnar i samma upptrampade, gamla hjulspår. Men det går att ändra ...

Den moderna forskningen visar att det är vår förmåga att ta kontrollen över sinnet och att medvetet välja våra tankar som bestämmer vår livskvalitet. Hur vi upplever olika situationer beror till stor del på hur vi väljer att se på dem. Genom att bygga upp målbilder och visualisa resultaten har vi tagit första steget till förverkligandet av våra drömmar. 

Andningen har en direkt koppling till våra tankar och känslor och därmed också till våra handlingar. Genom yogiska andningsövningar (pranayamas) övar vi oss att ta kontrollen över andningen och kan således påverka vårt mentala och känslomässiga jag och som ett resultat handla mer medvetet.

 

 Vill / önskar Du  

uppleva mer glädje och energi i din vardag 

bli mer närvarande och medveten

byta ut dåliga vanor mot bättre  

förverkliga dina drömmar  

uppnå dina mål

                ?                 

                                       

Tankens och viljans makt är stor. Titta här:
  http://www.youtube.com/watch?v=N2QZM7azGoA&list=FLeLRdDEFarODiaxbwIT8opA   

 

Allting skapas två gånger:

Den första skapelsen är mental, dvs du tänker (visionerar, drömmer, fantiserar) om hur det ska bli.
Den andra skapelsen är fysik, det som sker i verkligheten.
 
Du måste vara säker på att din dröm (skissen), den första skapelsen, är vad du verkligen vill ha. Så tänk noga igenom vad det är du önskar uppnå. Fundera igenom alla detaljer. Känn också efter hur det kommer att kännas när du väl nått målet.
 
Sen sätter du igång och skapar IRL, in real life. Drömmen förverkligas steg för steg när du varje dag tittar på din skiss för att se vad som ska göras den dagen.
 
Du börjar med andra ord med slutresultatet i fokus. Sedan går du tillbaka till nuläget för att se hur du ska göra för att ta dig till målet/resultatet.

Förändringens fyra steg:

Inom Ayurveda beskrivs all förändring och expansion som en process i fyra steg:

1.   Det gamla lämnas
2.   Ett mellanrum uppstår
3.   Förändringen sker i mellanrummet
4.   Det nya föds


En dag kanske det händer - du känner dig totalt 'fed up', du har lidit tillräckligt mycket, du känner att något nytt måste ske. Var då inte rädd för att släppa taget om det gamla. För att få ett nytt resultat måste du göra på ett nytt sätt, eller hur? Var sann mot dig själv och ha tillit till att det bästa kommer att ske.
Gör bara det som du i hjärtat känner är rätt och riktigt för dig. Välj en gynnsam tidpunkt när du sätter igång en förändring och var beredd på att ta emot det som kommer till dig. Det kanske inte alls är såsom du hade trott eller hoppats. Men välkomna och njut av det som kommer.
Lycka till!