Välkommen till Ah-Veda!

Kontakta Anne på tfn 0703 880688 eller maila mig anne(at)ah-veda.se

Ah-Veda

Program för företag

'Scientists are getting close to proving what yogis have held to be true for centuries - yoga and meditation can ward off stress and disease.'

Se Business Week:  http://www.businessweek.com/news/2013-11-21/harvard-yoga-scientists-find-proof-of-meditation-benefit-health

Program för företag:

  • Anti-Stress Program för medarbetare med stress/utmattningssymptom, för att förhindra en sjuksjukrivning eller för sjukskriven personal
  • Individuellt Anti-Stress Program för chef/nyckelperson med stress/utmattningssymptom
  • Program för medarbetare med värk/smärta/orörlighet, för att förhindra en sjukskrivning eller för sjukskriven personal, även individuellt program
  • Program av avslappning för stress, sömnproblem
  • Program vid migrän
  • Coaching
Idag bedrivs en hel del forskning på yoga och meditation, både i Sverige och inter-nationellt. Många av dessa studier visar på fördelarna med yoga och meditation även som rehabilitering.  Det finns studier som visar på enastående resultat för dessa studier jämfört med andra alternativ. Det gör både kortsiktiga och långsiktiga positiva effekter - både för företaget och för den enskilde individen. Det har visat sig att sjukskrivningstiden kan förkortas och individen för tillgång till redskap om kan användas livet ut. Risken att hamna i samma situation om igen minskar därför. Utövande av yoga & meditation ger heller inga negativa biverkningar.
Flera svenska företag utvärderar nu fortlöpande yoga för sjukskriven personal och bedömningen är att denna rehabiliteringsform är bland de allra mest effektiva.
Yoga används också av allt fler landsting och vårdinrättningar. Patientföreningar som tex Parkinson-förbundet rekommenderar yoga till sina medlemmar. Även de upplever en märkbar förbättring av sin situation.
Forskning, bla vid Karolinska Institutet, har visat att yoga & meditation ger tydliga positiva effekter på värk i rygg, kroniska sömnstörningar, depression, högt blodtryck och många andra stressrelaterade sjukdomar och obalanser.
En svensk studie vid hjärtintensiven på Danderyds sjukhus visade tydligt att risken för hjärtinfarkt minskar. Resultaten var så entydliga att sjukhuset sedan januari 2010 använder yoga i reguljar rehabilitering av sina hjärtpatienter. Studien visade på bättre värden för gruppen som fick yoga jämfört med gruppen som fick tillgång till sjukgymnastik.
De intagna på svenska fängelser får numera utöva yoga. Det har visat sig att yoga & meditation gör de intagna lugnare och mer intresserade av att förändra destruktiva mönster.

Utvärdering av Ah-Veda Program:
Vid uppstart av ett program får deltagarna fylla i en enkät och svara på frågor om sin nuvarande situation. Efter kursen besvaras frågorna om igen tillsammans med ett värde för den egna upplevda förbättringen. Så här bra upplevs förbättringen enligt deltagare i 'Ah-Vedas 12-veckors program för ökad energi och välmående', enligt en 6-gradig skala:
     
Glädje/ork i arbetet:   4,5
                     Stress:           5,0
     Avslappning:       4,25
     Sömn:           4,25
     Rörlighet:          5,25
     Värk/smärta.       4,25
     Värk/smärta vid rörelse:   3,8
     Koncentration:       3,8
     Minne:           3,8
     Socialt:         4,0
     Hunger/aptit:      4,25
     Framtidsutskikter:     4,25
     Arbetsförmåga och
                     beredskap att återgå
                     till arbete:                       5,25
     HELHETSUPPLEVELSE   5,25


Välkommen att kontakt mig för ett förutsättningslöst samtal och hur Ah-Veda kan hjälpa ert företag!